Bảng giá các loại mô tơ cổng tự động: 

1.Bảng giá mô tơ cổng lùa trượt tự động các thương hiệu FAAC, Beninca, Genius, Foresee, Powertech

Mô tơ cổng tự động FAAC DC 24V tải trọng 400kg – 800kg
Mô tơ cổng tự động FAAC AC 220V tải trọng 500kg – 900kg
Mô tơ cổng tự động Beninca AC 220V tải trọng 500kg – 2000kg
Mô tơ cổng tự động Powertech AC 220V tải trọng 500kg – 1000kg
Mô tơ cổng tự động Foresee AC 220V tải trọng 800kg – 1600kg
Mô tơ cổng tự động YH AC 220V tải trọng 700kg – 2000kg

2. Bảng giá mô tơ cổng mở cánh tay đòn tự động thương hiệu FAAC, Beninca, Powertech

Mô tơ cổng mở cánh tay đòn tự động FAAC Italia
Mô tơ cổng mở cánh tay đòn tự động Beninca Italia
Mô tơ cổng mở cánh tay đòn tự động Powertech Taiwan

3. Bảng giá mô tơ cổng mở cánh âm sàn thương hiệu FAAC, Beninca, Genius

Mô tơ cổng mở cánh âm sàn Beninca Italia
Mô tơ cổng mở cánh âm sàn Genius Italia

Cổng tự động Hưng Thịnh nhận khảo sát, tư vấn các giải pháp lắp đặt cổng tự động, báo giá miễn phí